SIFIR ATIK KISA FİLM YARIŞMASININ AMACI

SIFIR ATIK KISA FİLM YARIŞMASININ AMACI

Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin çevreye ilgisini artırmak, öğrencilerde çevre ve iklim bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak yarışmanın temel amaçlarındandır.